• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • leftlayout
  • rightlayout

Yeni Bir Soğuk Savaş mı Başlıyor?

PDF

Prof. Dr. Bülent Gökay


Son bir kaç haftadır Gürcistan’da cereyan eden olaylar öyle gösteriyor ki “Yeni Dünya Sistemi” Rusya için ve Amerika için çok farklı anlamlar ifade ediyor.   Özellikle ABD devlet başkanı George W Bush’un babasının 1991’de ifade ettiği “yıkılan sosyalizm’in küllerinin üzerinde yükselen ABD-kontrolündeki Yeni Dünya Sistemi” ile 2008’deki dünyanın görüntüsü hiç de uyuşmuyor. Bunun en önemli nedeni de 1990’lardaki dünyanın dinamikleri ile 2008’deki dünyanın dinamikleri, bazı benzerliklerine rağmen, çok farklı özellikler taşıyor: bugünkü ortamın en önemli özellikleri arasında, iktisadi olarak hızla gelişen ve büyüyen, ve AB ekonomileri ile yoğun ilişkiler içindeki Rusya ekonomisi, dünya ekonomisinin hem üretim ve ticaret hem de finans faaliyetleri açısından yeni merkezi olma yönünde hızla ilerleyen Çin (ve bir dereceye kadar da Hindistan), ve bütün bunların ötesinde de dünyanın her tarafını birbirine yakınlaştıran, coğrafi uzaklıkların önemini azaltan son derece gelişmiş iletişim, ticaret ve bilgi değişim ağları. Rusya, Soğuk Savaş döneminin kendi içine kapalı sosyalist Sovyet devletinden çok farklı, dünya ile ilişkileri çok fazla ve yoğun bir ülke.
 

Türkiye Afrika İşbirliği Zirvesi

PDF

 TASAM Afrika Ens. Direktör Y. Ufuk TEPEBAŞ


Son dönemde Afrika kıtası ile ilişkilerde büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, ekonomik ve siyasi işbirliği konularında reform paketlerini uygulamaya koyarken, sahip olduğu tecrübeyi, kıtadaki ülkelere aktarma konusunda önemli faaliyetler göstermektedir. Bu süreçte, kıta ülkeleri ile kültürel ve sosyal alanlarda da gelişen ilişkileri gözlemlemek mümkündür.
Afrika’nın ise Milenyum Kalkınma Hedefleri’ne (MKH) ulaşabilmesi için sürdürülebilir bir kalkınma hızı yakalaması, makro ekonomik istikrarın sağlanması, barış ve güvenliğin tesisi, demokrasi, insan hakları ve iyi yönetim konusunda gösterilen çabaların sağlam temeller üzerine oturtulması gerekmektedir.Son dönemde bu doğrultuda gösterilen çabalar, çok sayıda Afrika ülkesinin büyüme göstergelerinde dikkate değer gelişmeleri beraberinde getirse de BM Milenyum Kalkınma Raporu’nda Afrika’nın içinde bulunduğu riskler, söz konusu hedeflere belirlenen tarih olan 2015’ten önce ulaşılamayacağını göstermektedir.
Türkiye’nin Afrika kıtasındaki geleneksel partnerleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini arttırması ve yeni partnerlerle de söz konusu bağlantıların geliştirilmesi gerekmektedir.Bu kapsamda “ortak bir gelecek için dayanışma ve işbirliği” ana temasıyla gerçekleştirilen “Türkiye- Afrika İşbirliği Zirvesi” yakın dönemde hızla gelişen ilişkilerin önemli bir göstergesidir.
 

Alman televizyonunda Türkiye nasıl rezil oldu

PDF

Alman televizyon kanalı RTL’de pazartesi akşamı yayınlanan Ekstra Magazin (Extra-Das RTL-Magazin) adlı program, bir Türk ve bir Alman kadını Türkiye’ye tatile gönderdi ve yaşadıklarını başından sonuna gizli kameraya çekti.Beş ayrı yere gitti kadınlar ve bakın başlarından neler geçti...1- Hamburgercide .Herkesin görebildiği yerde asılı olan fiyatları Türk kadına lira, Alman kadına euro olarak söylediler.Yani Türk kadın hamburgeri 6 liraya, Alman kadın 6 euroya aldı.Üstelik çok ünlü bir fast food zinciriydi bunu yapan, markayı buzlayarak vermelerine rağmen ne olduğu anlaşılıyordu.Kameralar geldiğinde bütün satış görevlileri bir yerlere kaçıştı, sonra bir görevli çıktı pişkince "Alman kadına sattığımız fiyatlar pahalı değil" dedi.

 
Sayfa 7 / 7

sexywearsite.com porno malatya escort şişli masaj salonu mobil porno hd porno escort malatya eskişehir escort konya escort