• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • leftlayout
  • rightlayout

Hicran Dergisi Hayata dair izlenimler

400 Yıl Önceden Günümüze Mektup

PDF

Bir Mimar Sinan eseri olan Şehzadebası Cami´nin 1990´li yıllarda devam eden restorasyonunu yapan firma yetkililerinden bir inşaat mühendisi, caminin restorasyonu sırasında yaşadıkları bir olayı tv´de şöyle anlatmıştı.

Cami bahçesini çevreleyen havale duvarında bulunan kapıların üzerindeki kemerleri oluşturan taşlarda yer yer çürümeler vardı. Restorasyon programında bu kemerlerin yenilenmesi de yer alıyordu. Biz inşaat fakültesinde teorik olarak kemerlerin nasıl inşaat edildiğini öğrenmiştik fakat taş kemer inşaası ile ilgili pratiğimiz yoktu. Kemerleri nasıl restore edeceğimiz konusunda ustalarla toplantı yaptık. Sonuç olarak kemeri alttan yalayan bir tahta kalıp çakacaktık. Daha sonra kemeri yavaş yavaş söküp yapım teknikleri ile ilgili notlar alacaktık ve yeniden yaparken bu notlardan faydalanacaktık.

 

Beynimiz Aldanmayı Sever

PDF

Amerika’dan bir gelişme, kişi ya da olayın haberi söz konusu olduğunda Türk medyasının bir haber başlığı klişesi vardır.  En çok da haberin objesi bir Türkse kullanılır bu klişe: ‘’Amerika’nın konuştuğu Türk’’, ‘’Amerika’yı kendine hayran bırakan Türk’’, ‘’Amerika onu konuşuyor’’ vb... Gerçekte eğer bahsedilen Mehmet Öz değilse haberdeki Türk’ten, bırakın Amerika’yı, yaşadığı şehirde, başarılı olduğu üniversitede bile haberdar olanların çok az olduğunu biliriz.

Yine, ABD’de olan her olay, verilen her beyanat, cereyan eden her tartışma Türk medyasına göre ülke çapında yankılanır. ‘’Amerika’yı şok eden olay’’, ‘’Amerika’yı karıştırdı’’, ‘’Amerika bunu tartışıyor’’...  Türk medyasında bazen denk geldiğim ‘’Amerika’yı şok eden’’, ‘’Amerika’yı karıştıran’’ gelişmelerin bazısını, Amerikan medyasında sıradan bir haber olarak bile bulamam da, ‘ben hangi ülkede yaşıyorum’’ diye kuşkulanırım. Nedenleri tartışılabilir ama benim bu pazartesi sabahı şapkadan çıkardığım mevzuya uygunluk açısından yaklaşırsam bu bir haber illüzyonudur. Biraz dikkat etsek gerçek olmadığı belli bu tür abartma başlıklara dikkatsizce kanarız. Mesleğime takılmayı bırakıp bugünkü yazıma kaynaklık eden bilimsel konferansın haberini vereyim!

 

Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Kadın

PDF

İnsanlığın önemli bir unsurunu teşkil eden ‘kadın’, hemen hemen bütün dinlerin kutsal metinlerinde ayrı bir konu olarak ele alınmış ve varlık içerisindeki yerine dair açıklamalarda bulunulmuştur. Bu araştırmada, söz konusu dinlerden Yahudilik ve Hıristiyanlığın kadınlar ile ilgili tutumları kendi kaynaklarından hareketle ortaya konmaya çalışılacakt

Birinci Kısım’da öncelikle Yahudi kaynaklarından Tevrat’ın da yer aldığı Eski Ahid metninde yer alan ifadeler ele alınacaktır. İkinci Bölüm’de ise, Yahudiliğin Eski Ahid’den sonra önemli bir kaynağı olan Talmud metnindeki kadınlarla ilgili açıklamalara yer verilecektir. Araştırmanın İkinci Kısmı’nda, Hıristiyan kaynaklarının kadın konusu ile ilgili açıklamaları incelenecektir. Öncelikle, Yeni Ahid metinlerinden hareketle Hz. İsa’nın ve Pavlus’un konuyla ilgili görüşlerine yer verilecektir. Son Bölüm’de ise, Ortaçağ ve modern dönemde Hıristiyan ilahiyatındaki kadın algısı üzerinde durulacaktır.

 

Şahsiyette Gelişim Evreleri

PDF

İnsan şahsiyetinin özelliklerini en iyi bilen hiç kuşkusuz onu yaratandır. İnsanı nelerin daha iyi motive ettiğini bilen O’dur. İslam anlayışında eğitim, insan fıtratı üzerine bina edilmektedir. Eğitimin ilkeleri bu fıtratın niteliğine göre konmaktadır. İnsanın eğitilebilmesi için nefsindeki özelliklerin anlaşılması zaruridir. Madem eğitim insan üzerinde bir tasarruftur. Öyleyse bu tasarrufu bilmeden eğitim yapılamaz. İnsanın hayat içinde bir oyuncak olmaktan çıkması için onun iyi tanınması gerekir. Onu şahsiyetindeki ilahi unsurları zedelemeden, birini diğerine kurban etmeden eğitebilmek esastır. Bu hususta Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:

 

Edep,Ahlak ve Hukuk

PDF

Tek kişinin olduğu yerde edep vardır. İnsan yalnız başına kaldığında dış tesirlerden uzaklaşmış olur. Ahlak ve hukuk, yalnız olan kişiye bir şey söylemez. Tek kişinin olduğu yerde münasebet olmadığı için ahlak, ihtilaf olmadığı için hukuk gerekmez.

İki kişinin olduğu yerde ahlak vardır. Hukuk hala yoktur. Zira iki kişi arasındaki münasebetler ancak ahlaki kaidelerle tanzim edilebilir. Rıza yoksa iki kişi arasında münasebet yoktur. Sadece rızaya dayalı münasebetler ahlaktır, rıza bittiğinde münasebet biter. Rızanın bitmesi, ihtilaftır. İhtilaf meydana geldiğinde, ihtilafı halledecek üçüncü kişi olmadığı için hukuk yoktur.

 
Sayfa 3 / 12

sexywearsite.com porno malatya escort şişli masaj salonu mobil porno hd porno escort malatya eskişehir escort konya escort