• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • leftlayout
  • rightlayout

Hicran Dergisi Hayata dair izlenimler

Adaletin Çağrısı

PDF

 

The Message of Justice

 

Sadık YALSIZUÇANLAR

 

Zulüm kelimesinin sözlük anlamı, "bir şeyi yerli yerine koymamak"tır. Tersinden okuduğumuzda buna adalet denir ki, anlamı; "bir şeyi yerli yerine koymak" olur. Bu anlamda adalet, her şeyin yerli yerinde olmasıdır.

Adaletin ilahi kökeni Allah'ın el-Adl ismidir.

Adl, "eğilim göstermek, meyletmek" anlamındadır. İsim yerine kullanılan bir mastar olduğu söylenir. Konevi, 'Adl'i yorumlarken, "söz konusu isim, adaletinden korkulan ve ihsanından umut kesilmeyen kimseye verilmiştir. Buna göre onun fiillerindeki adaleti, sözlerinin doğruluğunun delilidir" der.

Adl, udul etmektir ve mümin inanmaya, kafir ise inkara meyletmiştir. Var olan her şey meyleder. Varlık, bu sırdandır ki, "adl" ile doğmuştur. "Rablerini inkar edenler dönerler" haberindeki udul bu hakikatten sapmayı ifade eder.

İster nura, ister zulmete dönen (udul eden) her şey Allah'ın muradı ve kudretiyle döner.

 

İnsanı Yaralayan Binyıl

PDF

 

M. Nihat Derindere


İnsan ve Zaman;Yeni yüzyıl, daha güneşi doğmadan dünya ehlini etkilemeye başladı. Asrın ilk ışıklarıyla insanlar bütün dert ve elemlerinden kurtulup yeniden doğacaklarmış gibi bir yanılsama hükmediyor. Aslında bu durum, insanın zamana karşı taşıdığı mânidâr hassasiyetin tezahürüdür. Evet insan zamana karşı hassastır, çünkü zaman denilen nehr-i azimde mânidâr bir yolculuğa hüküm giymiştir. Bu yolculukta, değil asırlar, yıllar hatta günler, saatler bile önemlidir. Zira zaman, geçen her ânıyla dünyayı zeval dalgalarının üzerine atmaktadır.1 Başka bir de-yişle; Rabbanî bir emirle seyyar olan kâinattaki mahlûkat, izn-i İlahî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor; âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zahirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor.

 

Müslümanı Hıristiyan yapmaya çalışırken Müslüman oldum

PDF

 

"Müslümanları korsan, eşkıya, bombacı, terörist ve daha çok kötü insanlar olarak düşünüyordum.Bize öyle öğretilmişti.Müslümanların Allah'a inanmadıklarını, çölün ortasındaki kapkara kutu şeklinde bir yapıya taptıklarını ve günde beş defa yeri öptüklerini söylemişlerdi.Müslümanların da Hz. İsa'ya inanması karşısında şok oldum."

Amerikalı mühtedi Yusuf Estes: İslâmiyet büyük bir hızla yayılıyor. "Sürekli bir Müslümanı Hıristiyan yapmayı arzulardım. Ta ki bir gün babamın Mısırlı arkadaşıyla tanışıncaya kadar. Onu çok sevmiştim ve onda iyi bir Hıristiyan olma potansiyeli sezmiştim. İslâm'ın her yönü etkileyici. Müslümanların da Hz. İsa'ya inanması karşısında şok oldum."Müslüman olan Amerikalı eski rahip Yusuf Estes, ABD'de özellikle Katolik rahip ve vaizlerin İslâmiyet'e büyük ilgi duyduğunu ve hatta birçok rahibin İslâm üzerine doktora yaptığını söyledi. İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin (İDSB) davetlisi olarak Uluslararası Kutlu Doğum Sempozyumu için Türkiye'de bulunan Amerikalı Yusuf Estes, dünyanın birçok yerinde insanların büyük bir hızla İslâm’a girdiğini kaydetti. Yusuf Estes, İslâm'ı niye seçtiğini, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

-Bir Müslümanı Hıristiyan yapmaya çalışırken Müslüman oldunuz. Hidayete ermeniz nasıl şekillendi biraz anlatır mısınız?
-Evet; öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, ruhumu Hz. İsa'ya adadığım günden itibaren, bir insanı Hıristiyan yapmak, benim için olağanüstü bir mutluluk olacaktı.

 

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid Han

PDF

 

Mustafa R. Özgür

Büyük Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid Han'ı vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. 10 Şubat 1918'de vefat eden Cennetmekan, Batı Emperyalizmi'ne karşı, Afrika içlerinden Çin'e kadar uzanan büyük bir savaş verdi. Bugünkü Ergenekon Terör Örgütü gibi, o dönemde de ülkenin başına bela olan İttihat ve Terakkiciler tarafından 33 yıl süren saltanatının ardından tahttan indirilen Abdülhamid Han, Siyonistlerin de korkulu rüyası olmuştu. 

10 YAŞINDA ANNESİNİ KAYBETTİ
10 yaşındayken annesini kaybetmesi üzerine manevi annesi Başikbal Perestû Hanımefendi'nin terbiyesi altında büyüdü. Çok iyi bir eğitim alan Abdülhamid Han, Arapça, Farsça, Osmanlı Edebiyatı ve diğer İslami İlimleri de ders olarak almıştı.

 

Böyle çok kolay ölürüz biz

PDF

 

Mine Alpay Gün 

Uludağ'da kaybolan çocuğu okudunuz. Saatlerce yaşam mücadelesi verdi. Yanında teknolojik yardımcısı cep telefonuna rağmen.

Bir türlü yeri tespit edilemedi.

Yetki tartışması girdi araya.

Babanın acı ile söylediğine göre, cep telefonunun yerinin tespit edilebilmesi için izin beklenmiştir saatlerce.

Akut'un aramasına izin verilmemiştir önce.

Vakit çok geçince çocuk bulunuyor ama saniyeler kalmıştır ölümün soğuk yüzünü göstermeye.

 
Sayfa 8 / 12

sexywearsite.com porno malatya escort şişli masaj salonu mobil porno hd porno escort malatya eskişehir escort konya escort